Průběh spolupráce

Komfortní a zdravé bydlení chápeme jako standard
Co znamená bydlet lépe? Naší vizí jsou kvalitní domy s nízkou spotřebou energie a ekologickou stopou jak při výstavbě tak při provozu objektů.
Moderní dům dnes musí splňovat celou řadu vzájemně provázaných požadavků. Při naší práci proto uplatňujeme celostní přístup, využíváme tradiční dlouhodobě prověřené jednoduché a účinné principy v kombinaci s novými poznatky z mnoha oborů moderními technologiemi.
01
Úvodní nezávazná konzultace
Schůzka se obvykle sjednává ve školícím centru ATREA v Koberovech, kde je možné prohlédnout si ukázkový dům a systém teplovzdušného vytápění v provozu. Zájemce se zde dozví informace o pasivních domech a systému ATREA. Po domluvě je na schůzce přítomný architekt, který bude konzultovat požadavky stavebníka na bydlení, umístění stavby na pozemku a její zasazení do okolí. Po úvodní schůzce bude architektem zpracován souhrn informací z úvodní schůzky se základním popisem architektonického řešení a s hrubým předběžným odhadem ceny objektu a projekčních prací.
02
Architektonická studie
Úvodní část projektu je nedílnou a velmi podstatnou součástí návrhu domu. Pouze při správném celostním koncepčním návrhu domu je možné plně využít kvalitativního potenciálu pasivního domu a maximálních úspor při realizaci a provozu. Tento počáteční návrh by se neměl nikdy podceňovat. Z pohledu celkové hodnoty domu představuje takřka zanedbatelnou investici, ale jeho vliv na pořizovací cenu domu, jeho náročnost při provozu, funkčnost dispozice a zdravé vnitřní prostředí je naprosto zásadní.
03
Projektová dokumentace
Po dokončení Úvodní části projektu pokračuje na návrhu architekta projektant, který zpracuje sloučený projekt pro stavební povolení a provedení stavby. Díky komplexnímu návrhu architekta a typovým detailům systému ATREA bude projekt vypracován rychleji a levněji než u běžného zpracování individuálních projektů. Členění a rozsah dokumentace je provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb.
04
Stavební řízení
Kontrola výstavby je zajišťována prostřednictvím zkušeného nezávislého stavebního dozoru s oprávněním ke kontrole výstavby domů v systému ATREA. Technický dozor investora je partnerem a průvodcem stavebníka v rámci celého procesu výstavby, kontroluje projektovou dokumentaci, cenové nabídky a smluvní podmínky na zhotovení stavby, pomáhá investorovi v orientaci v technických otázkách.
05
Realizace
Vlastní výstavba je zajištěna prostřednictvím licencovaných realizačních firem s působností v celé České republice. Stavby jsou realizovány letmou montáží přímo na staveništi. Domy je možno vystavět kompletně na klíč nebo rozdělit do jednotlivých etap dle požadavků investora s možností dokončení stavby svépomocí s podporou stavebního dozoru.

VZOROVÝ DŮM

Pojďte dál

Přijďte navštívit nás vzorový dům a objevte výhody pasivních domů systému Atrea.