Chytrá řešení

Cesta k energetické nezávislosti a komfortnímu domovu
Nulové a plusové domy jsou cesta k energetické nezávislosti. Do našich domů navrhujeme chytré technologie, se kterými se dobře žije.
Energeticky nulové a plusové domy jsou budovy s minimální potřebou energie na provoz. Potřeba energie je ve značné míře pokryta produkcí energie z obnovitelných zdrojů v rámci budovy. Roční bilance potřeby a produkce energie v budově je díky instalovaným technologiím téměř vyrovnaná nebo kladná.
01
Stavební systém
Systém ATREA je variabilní stavební systém optimalizovaný pro výstavbu energeticky úsporných staveb, který zaručuje vynikající technické a energetické parametry domů. Domy ATREA jsou navrhovány jako skeletové, sendvičové dřevostavby s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Základ systému tvoří kvalitní přírodní materiály na bázi dřeva. Pro tepelnou izolaci stěn a střechy je použita zafoukávaná celulóza. Skladby konstrukcí a detaily jsou ověřeny podrobnými tepelně technickými výpočty.
02
Technická zařízení
Nedílnou součástí domů ATREA jsou variabilní ucelené systémy větrání s rekuperací, vytápění (chlazení) a přípravy teplé vody, vyráběné naší společností. Tyto technologie, optimalizované pro energeticky úsporné domy, zajišťují komfortní a zdravé vnitřní klima (tepelnou pohodu, optimální vlhkost a dostatečnou výměnu vzduchu) v kombinaci se značnou úsporou energie. K dispozici je široká škála řešení od velmi jednoduchých systémů po systémy plně automatické a digitálně řízené.
03
Zdroje tepla
Teplo na vytápění a ohřev vody v energeticky úsporných domech dostatečně zajišťuje již zdroj tepla o malém výkonu. Pro provoz domu tak s úspěchem využíváme úsporné a obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, solární kolektory, krbová kamna apod.) a jejich kombinace. Při výběru systému vytápění a zdrojů tepla zohledňujeme pořizovací a provozní náklady, způsob a náročnost obsluhy, možnosti ovládání, individuálního přizpůsobení a regulace, snadnou údržbu a životnost systému.
04
Větrání s rekuperací
Jedním z klíčových požadavků na zdravé a komfortní bydlení je zajištění dostatečné výměny vzduchu bez velkých ztrát tepla. Splnění tohoto požadavku efektivně řeší systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Větrací systém zajišťuje stálý přívod optimálního množství čerstvého filtrovaného vzduchu do všech obytných místností a zároveň odtah odpadního vzduchu z místností s potenciálním zdrojem znečištění (kuchyně, WC, koupelny). Teplo odpadního vzduchu je využito pro ohřev vzduchu příváděného, významně se tak snižují ztráty tepla větráním a zvyšuje uživatelský komfort.

VZOROVÝ DŮM

Pojďte dál

Přijďte navštívit nás vzorový dům a objevte výhody pasivních domů systému Atrea.