Náš příběh

Postaráme se o to, abyste mohli bydlet lépe
Staneme se vašimi partnery při cestě za novým domovem. Poznejte, co znamená bydlet lépe.
Moderní budova dnes musí splňovat celou řadu vzájemně provázaných požadavků. Při naší práci proto uplatňujeme celostní přístup, využíváme tradiční dlouhodobě prověřené jednoduché a účinné principy v kombinaci s novými poznatky z mnoha oborů a moderními technologiemi.
01
Česká společnost
Jsme česká společnost založená již v roce 1990. Od svého vzniku se intenzivně zabýváme energetickými úsporami, kvalitou vnitřního prostředí budov a vlivem staveb na životní prostředí. V roce 2005 jsme naši činnost rozšířili, a jako jedna z prvních firem v České republice jsme se začali systematicky věnovat vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci energeticky pasivních domů (EPD).
02
Dřevu rozumíme
Poskytujeme komplexní servis v oblasti výstavby energeticky pasivních domů od individuálního architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném systému. Součástí řešení pasivních domů ATREA je rovněž ucelený systém větrání, vytápění a přípravy teplé užitkové vody z vlastní produkce.
03
Úspěchy a ocenění
V oblasti výstavby pasivních domů dosahujeme vynikajících výsledků. Naše domy pravidelně získávají řadu ocenění v soutěžích a řadí se mezi průkopnické projekty v oblasti pasivních domů. Jako jedna z prvních firem v České republice jsme se začali systematicky věnovat vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci energeticky pasivních domů (EPD) a myšlenek trvale udržitelné výstavby.

VZOROVÝ DŮM

Pojďte dál

Přijďte navštívit nás vzorový dům a objevte výhody pasivních domů systému Atrea.